Posuzování územních plánů (do 31.12.2006)
Kód koncepce: PAK186U
Název koncepce: Změna č. 1 Územního plánu města Česká Třebová
Příslušný úřad: Krajský úřad Pardubického kraje
Stav: Stanovisko
Datum a čas posledních úprav: 11.04.2018 12:28
Předkladatel: Městský úřad Česká Třebová
IČ předkladatele: 00278653
Návrh zadání: PAK186U_navrhZadani.doc (2346 kB) - 23.07.2007 08:39:19
Závěr zjišťovacího řízení: PAK186U_zjistovaci.doc (40 kB) - 23.07.2007 08:45:29
Posuzovatel: Klicpera Jiří Ing., CSc.
Text stanoviska: PAK186U_zaverStan.doc (126 kB) - 11.04.2018 12:28:02
Stanovisko: Souhlasné
Důvody ukončení posuzování: