Posuzování územních plánů (do 31.12.2006)
Kód koncepce: PAK187U
Název koncepce: Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Mistrovice s upravenými pokyny pro zpracování návrhu změny č. 2 územního plánu Mistrovice
Příslušný úřad: Krajský úřad Pardubického kraje
Stav: Návrh zadání
Datum a čas posledních úprav: 01.02.2018 13:39
Předkladatel: Městský úřad Žamberk
IČ předkladatele: 00279846
Návrh zadání: PAK187U_navrhZadani.pdf (578 kB) - 01.02.2018 13:37:30
Závěr zjišťovacího řízení:
Posuzovatel:
Text stanoviska:
Stanovisko:
Důvody ukončení posuzování: