Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: PAK231P
Název koncepce: Návrh zadání územního plánu Lichkov
Příslušný úřad: Krajský úřad Pardubického kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 07.12.2016 15:45
Předkladatel: Městský úřad Králíky, Odbor územního plánovánía stavební úřadVelké náměstí 5561 69 Králíky
IČO předkladatele: 00279072
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text návrhu zadání: PAK231P_navrhZadani.pdf (69 kB) - 04.01.2012 08:43:21
Text stanoviska k návrhu zadání: PAK231P_stanoviskoNavrhZadani.doc (190 kB) - 07.12.2016 15:29:27
Posuzuje se: Ano
Poznámka: Požadavek na posouzení nevyplynul se spol. stanoviska k návrhu zadání vydaného dne 5. 12. 2011 pod č.j.: KrÚ 95046/2011/OŽPZ/PI, ale na základě stanoviska orgánu ochrany přírody pod č.j.: 95108/2011/OŽPZ/Le ze dne 22. 11. 2015, ve kterém nebyl vyloučen významný vliv koncepce na lokality soustavy Natura 2000
Posuzovatel: Plachý Vladimír Ing.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel Natura 2000: Losík Jan Mgr., Ph.D
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): PAK231P_stanoviskoNavrh1.rtf (223 kB) - 07.12.2016 15:45:22
Důvody ukončení posuzování: