Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: PHA001P
Název koncepce: Návrh zadání územního plánu hlavního města Prahy
Příslušný úřad: Magistrát hlavního města Prahy
Stav: Stanovisko ke konceptu
Datum a čas posledních úprav: 10.12.2009 12:26
Předkladatel: Magistrát hlavního města Prahy, odbor územního plánu
IČO předkladatele: 00064581
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu: Do 1.9. - Infocentrum rozvoje hl.m.Prahy - budova MHMP, Jungmannova ul.29/34, 111 21
Text návrhu zadání: PHA001P_navrhZadani.doc (182 kB) - 21.08.2007 11:19:15
Text stanoviska k návrhu zadání: PHA001P_stanoviskoNavrhZadani.doc (105 kB) - 21.08.2007 11:25:23
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Ládyš Libor Ing.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel Natura 2000: Bauer Pavel Mgr.
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko ke konceptu: Souhlasné
Text stanoviska ke konceptu: PHA001P_stanoviskoKoncept.pdf (2389 kB) - 10.12.2009 12:26:12
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Důvody ukončení posuzování: