Posuzování koncepcí
Kód koncepce: PHA002K
Název koncepce: Strategický plán rozvoje městské části Praha - Libuš na období 2009 - 2015
Příslušný úřad: Magistrát hlavního města Prahy
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Datum a čas posledních úprav: 21.12.2009 09:19
Předkladatel: městská část Praha - Libuš, Libušská 35, 142 00 Praha 4 - Libuš
IČO předkladatele: 00231142
Datum zveřejnění: 16.11.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Text oznámení: PHA002K_oznameni.pdf (280 kB) - 16.11.2009 15:38:42
Informace o oznámení: PHA002K_infOznam.pdf (338 kB) - 16.11.2009 15:38:43
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Závěr zjišťovacího řízení: PHA002K_zjistovaci.pdf (372 kB) - 21.12.2009 09:19:22
Posouzení Natura 2000: Ne
Posuzovatel SEA:
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce:
Návrh koncepce:
Informace o návrhu koncepce:
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání:
Zápis z veřejného projednání:
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska:
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko:
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: