Posuzování koncepcí
Kód koncepce: PHA004K
Název koncepce: Strategický plán udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020-2030
Příslušný úřad: Magistrát hlavního města Prahy
Stav: Oznámení
Datum a čas posledních úprav: 27.01.2020 13:13
Předkladatel: Městská část Praha 10
IČO předkladatele: 00063941
Datum zveřejnění: 27.01.2020
Termín pro zaslání vyjádření: 17.02.2020
Text oznámení: PHA004K_oznameni.zip (2290 kB) - 27.01.2020 13:13:48
Informace o oznámení: PHA004K_infOznam.pdf (332 kB) - 27.01.2020 13:13:48
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Závěr zjišťovacího řízení:
Posouzení Natura 2000:
Posuzovatel SEA:
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce:
Návrh koncepce:
Informace o návrhu koncepce:
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání:
Zápis z veřejného projednání:
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska:
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko:
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: