Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: PHA004S
Název koncepce: Změny Z 2992/10, Z 3035/10, Z 3055/10, Z 3064/10, Z 3066/10, Z 3067/10, Z 3076/10, Z 3077/10, Z 3078/10, Z 3095/10, Z 3106/10 a Z 3108/10 vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
Příslušný úřad: Magistrát hlavního města Prahy
Stav: Posouzení a návrh územního plánu
Datum a čas posledních úprav: 08.06.2020 13:40
Návrh zadání: Ano
Předkladatel: Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy, odbor územního rozvoje, Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1
Informace o místě vystavení návrhu zprávy/zadání:
Datum vydání stanoviska a vyjádření k návrhu zprávy/zadání:
Poznámka: Návrh zadání změn Z 2992/10, Z 3035/10, Z 3055/10, Z 3064/10, Z 3066/10, Z 3067/10, Z 3076/10, Z 3077/10, Z 3078/10, Z 3095/10, Z 3106/10 a Z 3108/10 je spolu se stanoviskem, ve kterém příslušný úřad uplatnil požadavek na jejich posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí, zveřejněn v Informačním systému SEA pod kódem PHA017F (https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_PHA017F). Celkový průběh pořizování změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního městy Prahy lze sledovat na stránkách odboru územního rozvoje Magistrátu hlavního města Prahy (http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/zmeny_uzemniho_planu/index.html).
Posuzovatel SEA: Ládyš Libor Ing.
Posouzení Natura 2000:
Text  návrhu (ÚP): PHA004S_navrh.zip (43576 kB) - 08.06.2020 13:40:39
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: PHA004S_vyhodnoceni.zip (750269 kB) - 08.06.2020 13:40:39
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska:
Stanovisko k návrhu ÚP:
Datum veřejného projednání:
Podstatná úprava ÚP:
Datum schválení ÚP: