Posuzování územních plánů (do 31.12.2006)
Kód koncepce: PHA005U
Název koncepce: Změna Z 1344/00 ÚP SÚ hl. m. Prahy
Příslušný úřad: Magistrát hlavního města Prahy
Stav: Stanovisko
Datum a čas posledních úprav: 21.05.2007 15:08
Předkladatel: Magistrát hl. m. Prahy - Sekce Útvar rozvoje hlavního města Prahy
IČO předkladatele: 00064581
Návrh zadání:
Závěr zjišťovacího řízení: PHA005U_zjistovaci.rtf (9 kB) - 30.03.2005 08:58:17
Posuzovatel: Ládyš Libor Ing.
Text stanoviska: PHA005U_zaverStan.doc (110 kB) - 21.05.2007 15:08:23
Stanovisko: Souhlasné
Důvody ukončení posuzování: