Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: PHA008S
Název koncepce: Změny č. Z 2992/10, Z 3035/10, Z 3055/10, Z 3064/10, Z 3066/10, Z 3067/10, Z 3076/10, Z 3077/10, Z 3078/10, Z 3095/10, Z 3106/10 a Z 3108/10 vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
Příslušný úřad: Magistrát hlavního města Prahy
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 04.05.2022 15:27
Návrh zadání: Ano
Předkladatel: Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy, odbor územního rozvoje, Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1
Informace o místě vystavení návrhu zprávy/zadání:
Datum vydání stanoviska a vyjádření k návrhu zprávy/zadání:
Poznámka: Stanovisko dle § 47 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánovaní a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů k návrhu zadání změny je zveřejněno v Informačním systému SEA pod kódem PHA017F. Celkový průběh pořizování změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního městy Prahy lze sledovat na stránkách odboru územního rozvoje Magistrátu hlavního města Prahy (https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/zmeny_uzemniho_planu/aktualne_porizovane_zmeny/index.html)
Posuzovatel SEA: Ládyš Libor Ing.
Posouzení Natura 2000: Ne
Text  návrhu (ÚP): PHA008S_navrh.zip (7426 kB) - 24.11.2020 09:14:27
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: PHA008S_vyhodnoceni.zip (731898 kB) - 24.11.2020 09:14:27
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 20.11.2020
Stanovisko k návrhu ÚP: Souhlasné
Text stanoviska: PHA008S_stanoviskoSEA.zip (1621 kB) - 04.05.2022 15:27:22
Datum veřejného projednání:
Podstatná úprava ÚP:
Datum schválení ÚP: