Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: PHA009P
Název koncepce: Celoměstsky významné změny I. ÚP SÚ HMP invariant
Příslušný úřad: Magistrát hlavního města Prahy
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 26.03.2012 15:51
Předkladatel: Magistrát hlavního města Prahy, odbor územního plánu
IČO předkladatele: 00064581
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text návrhu zadání: PHA009P_navrhZadani.pdf (117 kB) - 16.12.2010 14:49:28
Text stanoviska k návrhu zadání: PHA009P_stanoviskoNavrhZadani.doc (147 kB) - 09.09.2011 15:06:23
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Bajer Tomáš RNDr., CSc.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel Natura 2000: Véle Adam Mgr., Ph.D.
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): PHA009P_stanoviskoNavrh1.doc (153 kB) - 16.12.2010 14:56:50
Text stanoviska k návrhu (2): PHA009P_stanoviskoNavrh2.doc (171 kB) - 19.09.2011 14:10:39
Text stanoviska k návrhu (3): PHA009P_stanoviskoNavrh3.doc (72 kB) - 26.03.2012 15:51:05
Důvody ukončení posuzování: