Pořizování změn ÚP zkráceným postupem dle § 55a stavebního zákona
Kód: PLK001Q
Název: Obsah změny č. 4 územního plánu Žihle
Příslušný úřad: Krajský úřad Plzeňského kraje
Stav: Stanovisko k navrhovanému obsahu změny
Datum a čas posledních úprav: 01.07.2019 13:27
Předkladatel: MěÚ Kralovice, odbor regionálního rozvoje a ÚP
Informace o místě vystavení obsahu změny:
Datum vydání stanoviska k navrhovanému obsahu změny: 01.07.2019
Poznámka:
Text navrhovaného obsahu změny: PLK001Q_navrh_textNavrhu.odt (3170 kB) - 01.07.2019 13:26:36
Text stanoviska k navrhovanému obsahu změny: PLK001Q_navrh_textStanoviskaNavrh.docx (25 kB) - 01.07.2019 13:27:17
Datum veřejného projednání:
Posuzovatel SEA:
Posuzovatel Natura 2000:
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska:
Stanovisko k návrhu změny:
Podstatná úprava změny:
Datum schválení změny: