Pořizování změn ÚP zkráceným postupem dle § 55a stavebního zákona
Kód: PLK002Q
Název: Obsah změny č. 2 územního plánu Velhartice
Příslušný úřad: Krajský úřad Plzeňského kraje
Stav: Stanovisko k navrhovanému obsahu změny
Datum a čas posledních úprav: 03.07.2019 09:10
Předkladatel: MěÚ Sušice, odbor výstavby a ÚP
Informace o místě vystavení obsahu změny:
Datum vydání stanoviska k navrhovanému obsahu změny: 03.07.2019
Poznámka:
Text navrhovaného obsahu změny: PLK002Q_navrh_textNavrhu.7z (430 kB) - 03.07.2019 09:10:24
Text stanoviska k navrhovanému obsahu změny: PLK002Q_navrh_textStanoviskaNavrh.docx (25 kB) - 03.07.2019 09:10:24
Datum veřejného projednání:
Posuzovatel SEA:
Posuzovatel Natura 2000:
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska:
Stanovisko k návrhu změny:
Podstatná úprava změny:
Datum schválení změny: