Posuzování koncepcí
Kód koncepce: PLK003K
Název koncepce: Strategický plán rozvoje města Přeštice
Příslušný úřad: Krajský úřad Plzeňského kraje
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Datum a čas posledních úprav: 01.06.2006 10:03
Předkladatel: Město Přeštice
IČO předkladatele: 00257125
Datum zveřejnění: 28.04.2006
Termín pro zaslání vyjádření:
Text oznámení: PLK003K_oznameni.doc (447 kB) - 28.04.2006 08:40:10
Informace o oznámení: PLK003K_infOznam.doc (67 kB) - 28.04.2006 08:40:10
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Závěr zjišťovacího řízení: PLK003K_zjistovaci.doc (76 kB) - 29.07.2019 13:48:05
Posouzení Natura 2000:
Posuzovatel SEA:
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce:
Návrh koncepce:
Informace o návrhu koncepce:
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání:
Zápis z veřejného projednání:
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska:
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko:
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: