Pořizování změn ÚP zkráceným postupem dle § 55a stavebního zákona
Kód: PLK003Q
Název: Změna územního plánu Přimda
Příslušný úřad: Krajský úřad Plzeňského kraje
Stav: Stanovisko k navrhovanému obsahu změny
Datum a čas posledních úprav: 04.07.2019 08:24
Předkladatel: Lukon Investment, a.s.
Informace o místě vystavení obsahu změny:
Datum vydání stanoviska k navrhovanému obsahu změny: 04.07.2019
Poznámka:
Text navrhovaného obsahu změny: PLK003Q_navrh_textNavrhu.pdf (65 kB) - 04.07.2019 08:24:28
Text stanoviska k navrhovanému obsahu změny: PLK003Q_navrh_textStanoviskaNavrh.docx (24 kB) - 04.07.2019 08:24:28
Datum veřejného projednání:
Posuzovatel SEA:
Posuzovatel Natura 2000:
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska:
Stanovisko k návrhu změny:
Podstatná úprava změny:
Datum schválení změny: