Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: PLK005P
Název koncepce: Návrh zadání pro změnu č. 53 územního plánu města Rokycany
Příslušný úřad: Krajský úřad Plzeňského kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 17.01.2008 08:58
Předkladatel: Městský úřad Rokycany
IČO předkladatele:
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text stanoviska k návrhu zadání: PLK005P_stanoviskoNavrhZadani.doc (39 kB) - 02.04.2007 13:51:16
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Skořepa Zdeněk Ing.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel Natura 2000: Mariňáková Michala Mgr., Bc. (roz. Kopečková)
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): PLK005P_stanoviskoNavrh1.doc (53 kB) - 17.01.2008 08:58:13
Důvody ukončení posuzování: