Pořizování změn ÚP zkráceným postupem dle § 55a stavebního zákona
Kód: PLK005Q
Název: Změna územního plánu Stráž
Příslušný úřad: Krajský úřad Plzeňského kraje
Stav: Stanovisko k navrhovanému obsahu změny
Datum a čas posledních úprav: 18.07.2019 08:58
Předkladatel: Lukon Investment, a.s., Stráž
Informace o místě vystavení obsahu změny:
Datum vydání stanoviska k navrhovanému obsahu změny:
Poznámka:
Text navrhovaného obsahu změny: PLK005Q_navrh_textNavrhu.pdf (94 kB) - 18.07.2019 08:58:41
Text stanoviska k navrhovanému obsahu změny: PLK005Q_navrh_textStanoviskaNavrh.docx (24 kB) - 18.07.2019 08:58:41
Datum veřejného projednání:
Posuzovatel SEA:
Posuzovatel Natura 2000:
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska:
Stanovisko k návrhu změny:
Podstatná úprava změny:
Datum schválení změny: