Posuzování koncepcí
Kód koncepce: PLK006K
Název koncepce: Strategie integrovaných územních investic Plzeňské metropolitní oblasti
Příslušný úřad: Krajský úřad Plzeňského kraje
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Datum a čas posledních úprav: 19.10.2015 13:17
Předkladatel: Útvar koordinace projektů města Plzně, Divadelní 3, 301 21 Plzeň
IČO předkladatele: 71249877
Datum zveřejnění: 16.01.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 05.02.2015
Text oznámení: PLK006K_oznameni.zip (5277 kB) - 16.01.2015 08:58:41
Informace o oznámení: PLK006K_infOznam.docx (26 kB) - 16.01.2015 08:58:41
Informace o závěru zjišťovacího řízení: PLK006K_infZjistovaci.pdf (210 kB) - 19.10.2015 13:17:53
Závěr zjišťovacího řízení: PLK006K_zjistovaci.pdf (191 kB) - 10.02.2015 10:32:24
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel SEA:
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce:
Návrh koncepce:
Informace o návrhu koncepce:
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání:
Zápis z veřejného projednání:
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska:
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko:
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: