Pořizování změn ÚP zkráceným postupem dle § 55a stavebního zákona
Kód: PLK006Q
Název: Změna č. 1 územního plánu Sebečice
Příslušný úřad: Krajský úřad Plzeňského kraje
Stav: Stanovisko k navrhovanému obsahu změny
Datum a čas posledních úprav: 26.07.2019 09:32
Předkladatel: OÚ Sebčice
Informace o místě vystavení obsahu změny:
Datum vydání stanoviska k navrhovanému obsahu změny: 26.07.2019
Poznámka:
Text navrhovaného obsahu změny: PLK006Q_navrh_textNavrhu.pdf (1129 kB) - 26.07.2019 09:32:17
Text stanoviska k navrhovanému obsahu změny: PLK006Q_navrh_textStanoviskaNavrh.docx (25 kB) - 26.07.2019 09:32:17
Datum veřejného projednání:
Posuzovatel SEA:
Posuzovatel Natura 2000:
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska:
Stanovisko k návrhu změny:
Podstatná úprava změny:
Datum schválení změny: