Pořizování změn ÚP zkráceným postupem dle § 55a stavebního zákona
Kód: PLK007Q
Název: Horšovský Týn - změna
Příslušný úřad: Krajský úřad Plzeňského kraje
Stav: Stanovisko k navrhovanému obsahu změny
Datum a čas posledních úprav: 24.10.2019 13:47
Předkladatel: Mgr. Dora Rieglová, Havlíčkova 168, 344 01 Domažlice
Informace o místě vystavení obsahu změny:
Datum vydání stanoviska k navrhovanému obsahu změny:
Poznámka:
Text navrhovaného obsahu změny: PLK007Q_navrh_textNavrhu.pdf (2577 kB) - 24.10.2019 13:47:48
Text stanoviska k navrhovanému obsahu změny: PLK007Q_navrh_textStanoviskaNavrh.docx (27 kB) - 24.10.2019 13:47:48
Datum veřejného projednání:
Posuzovatel SEA:
Posuzovatel Natura 2000:
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska:
Stanovisko k návrhu změny:
Podstatná úprava změny:
Datum schválení změny: