Posuzování koncepcí
Kód koncepce: PLK008K
Název koncepce: Plán udržitelné mobility Plzně
Příslušný úřad: Krajský úřad Plzeňského kraje
Stav: Stanovisko
Datum a čas posledních úprav: 20.02.2017 12:55
Předkladatel: Statutární město Plzeň, Útvar koordinace evropských projektů města Plzně
IČ předkladatele: 71249877
Datum zveřejnění: 04.04.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 24.04.2016
Text oznámení: PLK008K_oznameni.zip (5988 kB) - 04.04.2016 09:06:25
Informace o oznámení: PLK008K_infOznam.pdf (130 kB) - 04.04.2016 09:09:26
Informace o závěru zjišťovacího řízení: PLK008K_infZjistovaci.docx (41 kB) - 28.04.2016 08:57:29
Závěr zjišťovacího řízení: PLK008K_zjistovaci.pdf (374 kB) - 28.04.2016 08:57:29
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel SEA: Marek Přemysl RNDr.
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce: PLK008K_vyhodnoceni.pdf (2576 kB) - 04.10.2016 08:02:21
Návrh koncepce: PLK008K_navrh.pdf (38297 kB) - 04.10.2016 08:02:21
Informace o návrhu koncepce: PLK008K_infNavrh.pdf (156 kB) - 04.10.2016 08:02:21
Datum veřejného projednání: 04.11.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 09.11.2016
Informace o místě a času veřejného projednání: PLK008K_infVP.docx (17 kB) - 13.10.2016 12:35:59
Zápis z veřejného projednání: PLK008K_zapisVP.zip (441 kB) - 09.11.2016 13:55:43
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku: PLK008K_infStanovisko.docx (34 kB) - 15.11.2016 07:16:31
Text stanoviska: PLK008K_zaverStan.docx (42 kB) - 15.11.2016 07:16:31
Informace o zveřejnění prohlášení: PLK008K_infVyporadani.docx (34 kB) - 15.11.2016 07:16:31
Schválená koncepce: PLK008K_schvalenaKoncepce.pdf (32068 kB) - 20.02.2017 12:55:09
Stanovisko: Souhlasné
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: