Posuzování koncepcí
Kód koncepce: PLK009K
Název koncepce: Plán odpadového hospodářství statutárního města Plzně
Příslušný úřad: Krajský úřad Plzeňského kraje
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Datum a čas posledních úprav: 15.12.2016 09:02
Předkladatel: Statutární město Plzeň, nám.Republiky 1, 306 32 Plzeň
IČO předkladatele: 00075370
Datum zveřejnění: 23.11.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 13.12.2016
Text oznámení: PLK009K_oznameni.pdf (1168 kB) - 23.11.2016 09:32:02
Informace o oznámení: PLK009K_infOznam.pdf (129 kB) - 23.11.2016 09:32:02
Informace o závěru zjišťovacího řízení: PLK009K_infZjistovaci.docx (33 kB) - 15.12.2016 09:02:52
Závěr zjišťovacího řízení: PLK009K_zjistovaci.zip (1824 kB) - 15.12.2016 09:02:52
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel SEA:
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce:
Návrh koncepce:
Informace o návrhu koncepce:
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání:
Zápis z veřejného projednání:
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska:
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko:
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: