Pořizování změn ÚP zkráceným postupem dle § 55a stavebního zákona
Kód: PLK009Q
Název: Územní plán Bukovec, zm. č. 1
Příslušný úřad: Krajský úřad Plzeňského kraje
Stav: Stanovisko k navrhovanému obsahu změny
Datum a čas posledních úprav: 27.02.2020 08:16
Předkladatel: ZEAS Puclice a.s.
Informace o místě vystavení obsahu změny:
Datum vydání stanoviska k navrhovanému obsahu změny: 27.02.2020
Poznámka:
Text navrhovaného obsahu změny: PLK009Q_navrh_textNavrhu.7z (2638 kB) - 27.02.2020 08:16:24
Text stanoviska k navrhovanému obsahu změny: PLK009Q_navrh_textStanoviskaNavrh.docx (28 kB) - 27.02.2020 08:16:24
Datum veřejného projednání:
Posuzovatel SEA:
Posuzovatel Natura 2000:
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska:
Stanovisko k návrhu změny:
Podstatná úprava změny:
Datum schválení změny: