Posuzování koncepcí
Kód koncepce: PLK012K
Název koncepce: Strategie udržitelní mobility Plzeňské metropolitní oblasti ITI
Příslušný úřad: Krajský úřad Plzeňského kraje
Stav: Oznámení
Datum a čas posledních úprav: 22.06.2022 07:54
Předkladatel: Statutární město Plzeň
IČO předkladatele: 00075370
Datum zveřejnění: 22.06.2022
Termín pro zaslání vyjádření: 12.07.2022
Text oznámení: PLK012K_oznameni.pdf (3388 kB) - 22.06.2022 07:54:50
Informace o oznámení: PLK012K_infOznam.pdf (207 kB) - 22.06.2022 07:54:50
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Závěr zjišťovacího řízení:
Posouzení Natura 2000:
Posuzovatel SEA:
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce:
Návrh koncepce:
Informace o návrhu koncepce:
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání:
Zápis z veřejného projednání:
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska:
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko:
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: