Posuzování koncepcí
Kód koncepce: PLK015K
Název koncepce: Program rozvoje Plzeňského kraje 2022+
Příslušný úřad: Krajský úřad Plzeňského kraje
Stav: Schválená koncepce
Datum a čas posledních úprav: 19.12.2023 13:31
Předkladatel: Plzeňský kraj, Škroupova 18, 306 13 Plzeň
IČO předkladatele: 70890366
Datum zveřejnění: 18.05.2023
Termín pro zaslání vyjádření: 07.06.2023
Text oznámení: PLK015K_oznameni.7z (6630 kB) - 18.05.2023 07:29:47
Informace o oznámení: PLK015K_infOznam.pdf (207 kB) - 18.05.2023 07:29:47
Informace o závěru zjišťovacího řízení: PLK015K_infZjistovaci.pdf (223 kB) - 20.06.2023 07:44:55
Závěr zjišťovacího řízení: PLK015K_zjistovaci.pdf (327 kB) - 20.06.2023 07:44:55
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel SEA: Blažíčková Helena Ing.
Posuzovatel Natura 2000: Bušek Oldřich RNDr.
Vyhodnocení koncepce: PLK015K_vyhodnoceni.7z (70476 kB) - 01.09.2023 09:27:37
Návrh koncepce: PLK015K_navrh.7z (12702 kB) - 01.09.2023 09:27:37
Informace o návrhu koncepce: PLK015K_infNavrh.pdf (492 kB) - 01.09.2023 09:27:37
Datum veřejného projednání: 04.10.2023
Termín pro zaslání vyjádření: 10.10.2023
Informace o místě a času veřejného projednání: PLK015K_infVP.docx (56 kB) - 18.09.2023 08:33:59
Zápis z veřejného projednání: PLK015K_zapisVP.docx (31 kB) - 09.10.2023 11:30:03
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku: PLK015K_infStanovisko.pdf (223 kB) - 30.10.2023 13:31:23
Text stanoviska: PLK015K_zaverStan.7z (211 kB) - 30.10.2023 13:31:23
Informace o zveřejnění prohlášení: PLK015K_infVyporadani.pdf (526 kB) - 06.11.2023 09:01:03
Schválená koncepce: PLK015K_schvalenaKoncepce.7z (12702 kB) - 19.12.2023 08:25:54
Stanovisko: Souhlasné
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: