Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: PLK031P
Název koncepce: Návrh zadání změny č. 6 územního plánu sídelního útvaru Železná Ruda
Příslušný úřad: Krajský úřad Plzeňského kraje
Stav: Stanovisko ke konceptu
Datum a čas posledních úprav: 20.03.2009 08:02
Předkladatel: Městský úřad Železná Ruda
IČO předkladatele:
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text stanoviska k návrhu zadání: PLK031P_stanoviskoNavrhZadani.doc (44 kB) - 31.10.2007 13:00:41
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Valtr Pavel Ing., aut. arch.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel Natura 2000: Volfová Eva Mgr. (roz. Chvojková)
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko ke konceptu: Souhlasné
Text stanoviska ke konceptu: PLK031P_stanoviskoKoncept.doc (47 kB) - 20.03.2009 08:02:06
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Důvody ukončení posuzování: