Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: PLK040P
Název koncepce: Návrh zadání územního plánu města Tachov
Příslušný úřad: Krajský úřad Plzeňského kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 12.11.2009 08:57
Předkladatel: Městský úřad Tachov, odbor územního plánování a regionálního rozvoje
IČO předkladatele:
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text stanoviska k návrhu zadání: PLK040P_stanoviskoNavrhZadani.doc (41 kB) - 12.11.2007 14:00:55
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Křivanec Jan RNDr.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel Natura 2000:
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): PLK040P_stanoviskoNavrh1.doc (40 kB) - 12.11.2009 08:57:31
Důvody ukončení posuzování: