Posuzování územních plánů (do 31.12.2006)
Kód koncepce: PLK111U
Název koncepce: Návrh zadání změny č. 9 územního plánu sídelního útvaru Tachov
Příslušný úřad: Krajský úřad Plzeňského kraje
Stav: Stanovisko
Datum a čas posledních úprav: 11.10.2007 08:32
Předkladatel: Městský úřad Tachov
IČO předkladatele:
Návrh zadání:
Závěr zjišťovacího řízení: PLK111U_zjistovaci.doc (38 kB) - 13.02.2006 13:23:31
Posuzovatel: Křivanec Jan RNDr.
Text stanoviska: PLK111U_zaverStan.doc (49 kB) - 11.10.2007 08:32:30
Stanovisko: Souhlasné
Důvody ukončení posuzování: