Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: PLK114F
Název koncepce: Návrh zadání územního plánu Horažďovice - změna č.1
Příslušný úřad: Krajský úřad Plzeňského kraje
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 10.06.2015 15:32
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání: 24.01.2013
Předkladatel: MěÚ Horažďovice , odbor výstavby a ÚP
IČO předkladatele:
Informace o místě vystavení návrhu zadání:
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání: 14.02.2013
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text stanoviska k návrhu zadání: PLK114F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZadani.doc (40 kB) - 10.06.2015 15:21:56
Datum doručení veřejnou vyhláškou: 20.05.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 20.06.2015
Posuzovatel: Vyhnálek Vojtěch RNDr., CSc.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: PLK114F_vyhodnoceni.pdf (1851 kB) - 10.06.2015 15:32:13
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 10.06.2015
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Text stanoviska: PLK114F_stanoviskoSEA.docx (16 kB) - 10.06.2015 15:22:36
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě: