Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: PLK180P
Název koncepce: Návrh zadání změny č. 2 územního plánu obce Bezdružice
Příslušný úřad: Krajský úřad Plzeňského kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 03.06.2010 08:57
Předkladatel: MěÚ Stříbro, odbor výstavby a ÚP
IČO předkladatele:
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text stanoviska k návrhu zadání: PLK180P_stanoviskoNavrhZadani.doc (40 kB) - 09.04.2009 08:29:50
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Křivanec Jan RNDr.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000:
Posuzovatel Natura 2000:
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): PLK180P_stanoviskoNavrh1.doc (51 kB) - 03.06.2010 08:57:41
Důvody ukončení posuzování: