Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: PLK235P
Název koncepce: Návrh zadání územního plánu obce Pernarec
Příslušný úřad: Krajský úřad Plzeňského kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 25.06.2010 09:47
Předkladatel: MěÚ Nýřany,odbor výstavby a ÚP
IČO předkladatele:
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text stanoviska k návrhu zadání: PLK235P_stanoviskoNavrhZadani.doc (43 kB) - 13.10.2009 07:39:06
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Bílek Ondřej RNDr.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000:
Posuzovatel Natura 2000:
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): PLK235P_stanoviskoNavrh1.doc (49 kB) - 25.06.2010 09:47:05
Důvody ukončení posuzování: