Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: PLK237P
Název koncepce: Návrh zadání územního plánu města Nýrsko
Příslušný úřad: Krajský úřad Plzeňského kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 28.07.2011 08:27
Předkladatel: MěÚ Klatovy, odbor výstavby a ÚP
IČO předkladatele:
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text stanoviska k návrhu zadání: PLK237P_stanoviskoNavrhZadani.doc (39 kB) - 21.10.2009 10:27:19
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Toniková Zuzana Ing.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel Natura 2000:
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu:
Text stanoviska k návrhu (1): PLK237P_stanoviskoNavrh1.doc (43 kB) - 28.07.2011 08:27:00
Důvody ukončení posuzování: