Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: PLK337P
Název koncepce: Návrh zadání změny č. 2 územního plánu obce Nečtiny
Příslušný úřad: Krajský úřad Plzeňského kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 17.03.2011 08:34
Předkladatel: MěÚ Kralovice, odbor regionálního rozvoje a ÚP
IČO předkladatele:
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text stanoviska k návrhu zadání: PLK337P_stanoviskoNavrhZadani.doc (36 kB) - 15.09.2010 13:12:40
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Bílek Ondřej RNDr.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000:
Posuzovatel Natura 2000:
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): PLK337P_stanoviskoNavrh1.doc (43 kB) - 17.03.2011 08:34:26
Důvody ukončení posuzování: