Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: PLK402F
Název koncepce: Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Všeruby, včetně návrhu změny č. 1
Příslušný úřad: Krajský úřad Plzeňského kraje
Stav: Dokumenty dle § 47 odst. 2 SZ k návrhu zadání/návrhu zprávy
Datum a čas posledních úprav: 18.04.2019 09:39
Návrh zprávy: Ano
Datum předložení návrhu zprávy: 21.03.2019
Předkladatel: MěÚ Domažlice, odbor výstavby a ÚP
IČO předkladatele:
Informace o místě vystavení návrhu zprávy:
Text návrhu zprávy: PLK402F_zprava.zip (21313 kB) - 18.04.2019 09:39:01
Datum vydání stanoviska k návrhu zprávy: 18.04.2019
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text stanoviska k návrhu zprávy: PLK402F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZpravy.docx (16 kB) - 18.04.2019 09:39:56
Datum doručení veřejnou vyhláškou:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzovatel:
Vyhodnocení - soustava Natura 2000:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska:
Stanovisko SEA k ÚP:
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě: