Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: PLK418F
Název koncepce: Zpráva o uplatňování územního plánu Vranov, včetně návrhu změny č. 1
Příslušný úřad: Krajský úřad Plzeňského kraje
Stav: Záznam založen
Datum a čas posledních úprav: 19.06.2019 14:07
Návrh zprávy: Ano
Datum předložení návrhu zprávy:
Předkladatel:
IČO předkladatele:
Informace o místě vystavení návrhu zprávy:
Datum vydání stanoviska k návrhu zprávy:
Posuzuje se:
Poznámka:
Datum doručení veřejnou vyhláškou:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzovatel:
Vyhodnocení - soustava Natura 2000:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska:
Stanovisko SEA k ÚP:
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě: