Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: PLK527P
Název koncepce: Návrh zadání územního plánu Přimda
Příslušný úřad: Krajský úřad Plzeňského kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 25.10.2012 08:53
Předkladatel: MěÚ Tachov, Odbor výstavby a ÚP
IČO předkladatele:
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text stanoviska k návrhu zadání: PLK527P_stanoviskoNavrhZadani.doc (39 kB) - 25.10.2012 08:52:36
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Křivanec Jan RNDr.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel Natura 2000:
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): PLK527P_stanoviskoNavrh1.doc (55 kB) - 25.10.2012 08:53:36
Důvody ukončení posuzování: