Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: PLK537P
Název koncepce: Návrh zadání územního plánu Střížovice
Příslušný úřad: Krajský úřad Plzeňského kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 22.10.2013 13:55
Předkladatel: MěÚ Blovice, Odbor stavební a dopravní
IČO předkladatele:
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text stanoviska k návrhu zadání: PLK537P_stanoviskoNavrhZadani.doc (37 kB) - 22.11.2012 07:36:43
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Bílek Ondřej RNDr.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000:
Posuzovatel Natura 2000:
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Stanovisko k návrhu: Nesouhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): PLK537P_stanoviskoNavrh1.docx (25 kB) - 22.10.2013 13:55:50
Důvody ukončení posuzování: