Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: STC004S
Název koncepce: Návrh zprávy o uplatňování ÚP Benátky nad Jizerou + pokyny návrhu změny č. 3 ÚP
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Stav: Návrh zadání/návrh zprávy
Datum a čas posledních úprav: 28.08.2019 11:03
Návrh zprávy: Ano
Návrh zadání: Ano
Předkladatel: Městský úřad Benátky nad Jizerou
Informace o místě vystavení návrhu zprávy/zadání:
Datum vydání stanoviska a vyjádření k návrhu zprávy/zadání: 11.09.2018
Poznámka:
Text návrhu zprávy/zadání: STC004S_navrh_textNavrhu.pdf (911 kB) - 28.08.2019 11:03:20
Text stanoviska a vyjádření k návrhu zprávy/zadání: STC004S_navrh_textStanoviska.pdf (572 kB) - 28.08.2019 11:03:20
Posuzovatel SEA:
Posouzení Natura 2000:
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska:
Stanovisko k návrhu ÚP:
Datum veřejného projednání:
Podstatná úprava ÚP:
Datum schválení ÚP: