Posuzování koncepcí
Kód koncepce: STC006K
Název koncepce: Strategický plán města Český Brod
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Datum a čas posledních úprav: 29.02.2008 11:18
Předkladatel: Město Český Brod
IČO předkladatele: 234335
Datum zveřejnění: 28.01.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Text oznámení: STC006K_oznameni.pdf (504 kB) - 23.01.2008 15:43:46
Informace o oznámení: STC006K_infOznam.doc (77 kB) - 25.01.2008 08:21:52
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Závěr zjišťovacího řízení: STC006K_zjistovaci.doc (108 kB) - 29.02.2008 11:18:47
Posouzení Natura 2000:
Posuzovatel SEA:
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce:
Návrh koncepce:
Informace o návrhu koncepce:
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání:
Zápis z veřejného projednání:
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska:
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko:
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: