Posuzování koncepcí
Kód koncepce: STC012K
Název koncepce: Strategie rozvoje města Nymburka
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Datum a čas posledních úprav: 07.12.2010 09:17
Předkladatel: Město Nymburk
IČO předkladatele: 00239500
Datum zveřejnění: 03.11.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Text oznámení: STC012K_oznameni.zip (12701 kB) - 01.11.2010 14:19:50
Informace o oznámení: STC012K_infOznam.doc (82 kB) - 04.11.2010 10:23:22
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Závěr zjišťovacího řízení: STC012K_zjistovaci.doc (93 kB) - 07.12.2010 09:17:57
Posouzení Natura 2000: Ne
Posuzovatel SEA:
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce:
Návrh koncepce:
Informace o návrhu koncepce:
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání:
Zápis z veřejného projednání:
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska:
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko:
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: