Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: STC013S
Název koncepce: Třebešice - návrh zadání ÚP
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Stav: Návrh zadání/návrh zprávy
Datum a čas posledních úprav: 27.11.2019 15:10
Návrh zadání: Ano
Předkladatel: MěÚ Čáslav
Informace o místě vystavení návrhu zprávy/zadání:
Datum vydání stanoviska a vyjádření k návrhu zprávy/zadání:
Poznámka:
Text návrhu zprávy/zadání: STC013S_navrh_textNavrhu.pdf (1299 kB) - 27.11.2019 15:10:09
Text stanoviska a vyjádření k návrhu zprávy/zadání: STC013S_navrh_textStanoviska.pdf (510 kB) - 27.11.2019 15:10:09
Posuzovatel SEA:
Posouzení Natura 2000:
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska:
Stanovisko k návrhu ÚP:
Datum veřejného projednání:
Podstatná úprava ÚP:
Datum schválení ÚP: