Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: STC014S
Název koncepce: Záboří nad Labem - návrh zadání ÚP
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Stav: Záznam založen
Datum a čas posledních úprav: 02.12.2019 11:44
Návrh zadání: Ano
Předkladatel: Městský úřad Kutná Hora
Informace o místě vystavení návrhu zprávy/zadání:
Datum vydání stanoviska a vyjádření k návrhu zprávy/zadání: 29.11.2019
Poznámka:
Text stanoviska a vyjádření k návrhu zprávy/zadání: STC014S_navrh_textStanoviska.pdf (698 kB) - 02.12.2019 11:44:54
Posuzovatel SEA:
Posouzení Natura 2000:
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska:
Stanovisko k návrhu ÚP:
Datum veřejného projednání:
Podstatná úprava ÚP:
Datum schválení ÚP: