Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: STC015S
Název koncepce: Návrh zprávy o uplatňování se zadáním změny č. 3 ÚP Benátky nad Jizerou
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Stav: Záznam založen
Datum a čas posledních úprav: 11.12.2019 16:53
Návrh zprávy: Ano
Předkladatel: Městský úřad Benátky nad Jizerou
Informace o místě vystavení návrhu zprávy/zadání:
Datum vydání stanoviska a vyjádření k návrhu zprávy/zadání: 04.12.2019
Poznámka:
Text stanoviska a vyjádření k návrhu zprávy/zadání: STC015S_navrh_textStanoviska.pdf (569 kB) - 11.12.2019 16:53:23
Posuzovatel SEA:
Posouzení Natura 2000:
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska:
Stanovisko k návrhu ÚP:
Datum veřejného projednání:
Podstatná úprava ÚP:
Datum schválení ÚP: