Posuzování koncepcí
Kód koncepce: STC016K
Název koncepce: Program rozvoje Města Vlašimi na období 2015 - 2025 – Aktualizace č. 1
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Datum a čas posledních úprav: 08.06.2017 08:21
Předkladatel: Město Vlašim, Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim
IČO předkladatele: 00232947
Datum zveřejnění: 05.05.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 25.05.2017
Text oznámení: STC016K_oznameni.pdf (2070 kB) - 05.05.2017 07:38:47
Informace o oznámení: STC016K_infOznam.pdf (325 kB) - 05.05.2017 07:38:47
Informace o závěru zjišťovacího řízení: STC016K_infZjistovaci.pdf (393 kB) - 08.06.2017 08:21:59
Závěr zjišťovacího řízení: STC016K_zjistovaci.zip (2019 kB) - 08.06.2017 08:21:59
Posouzení Natura 2000: Ne
Posuzovatel SEA:
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce:
Návrh koncepce:
Informace o návrhu koncepce:
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání:
Zápis z veřejného projednání:
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska:
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko:
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: