Posuzování koncepcí
Kód koncepce: STC017K
Název koncepce: Strategický plán rozvoje města Rakovník do roku 2022 - aktualizace 2017
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Datum a čas posledních úprav: 15.05.2018 13:54
Předkladatel: Město Rakovník, Husovo náměstí 27, 269 18 Rakovník
IČ předkladatele: 00244309
Datum zveřejnění: 06.04.2018
Termín pro zaslání vyjádření: 26.04.2018
Text oznámení: STC017K_oznameni.zip (10302 kB) - 06.04.2018 07:55:32
Informace o oznámení: STC017K_infOznam.pdf (254 kB) - 06.04.2018 07:55:32
Informace o závěru zjišťovacího řízení: STC017K_infZjistovaci.pdf (448 kB) - 15.05.2018 13:54:29
Závěr zjišťovacího řízení: STC017K_zjistovaci.pdf (448 kB) - 15.05.2018 13:54:21
Posouzení Natura 2000: Ne
Posuzovatel SEA:
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce:
Návrh koncepce:
Informace o návrhu koncepce:
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání:
Zápis z veřejného projednání:
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska:
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko:
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: