Posuzování koncepcí
Kód koncepce: STC019K
Název koncepce: Plán udržitelné městské mobility Statutárního města Kladna
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Datum a čas posledních úprav: 27.03.2019 09:40
Předkladatel: Statutární město Kladno, Náměstí Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno
IČO předkladatele: 00234516
Datum zveřejnění: 31.01.2019
Termín pro zaslání vyjádření: 20.02.2019
Text oznámení: STC019K_oznameni.zip (172655 kB) - 30.01.2019 08:53:21
Informace o oznámení: STC019K_infOznam.doc (77 kB) - 30.01.2019 08:53:21
Informace o závěru zjišťovacího řízení: STC019K_infZjistovaci.pdf (592 kB) - 27.03.2019 09:40:38
Závěr zjišťovacího řízení: STC019K_zjistovaci.pdf (592 kB) - 27.03.2019 09:40:16
Posouzení Natura 2000: Ne
Posuzovatel SEA:
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce:
Návrh koncepce:
Informace o návrhu koncepce:
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání:
Zápis z veřejného projednání:
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska:
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko:
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: