Posuzování koncepcí
Kód koncepce: STC020K
Název koncepce: Program rozvoje Města Vlašimi na období 2015 - 2025 – Aktualizace č. 2
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Datum a čas posledních úprav: 08.03.2019 08:49
Předkladatel: Město Vlašim
IČO předkladatele: 00232947
Datum zveřejnění: 01.02.2019
Termín pro zaslání vyjádření: 21.02.2019
Text oznámení: STC020K_oznameni.pdf (1885 kB) - 30.01.2019 10:31:53
Informace o oznámení: STC020K_infOznam.pdf (253 kB) - 30.01.2019 10:31:53
Informace o závěru zjišťovacího řízení: STC020K_infZjistovaci.pdf (651 kB) - 08.03.2019 08:49:43
Závěr zjišťovacího řízení: STC020K_zjistovaci.pdf (651 kB) - 08.03.2019 08:49:43
Posouzení Natura 2000: Ne
Posuzovatel SEA:
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce:
Návrh koncepce:
Informace o návrhu koncepce:
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání:
Zápis z veřejného projednání:
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska:
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko:
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: