Posuzování koncepcí
Kód koncepce: STC021K
Název koncepce: Aktualizace koncepce ochrany přírody a krajiny Středočeského kraje v letech 2018 - 2028
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Datum a čas posledních úprav: 25.04.2019 10:07
Předkladatel: Středočeský kraj
IČO předkladatele: 70891095
Datum zveřejnění: 28.02.2019
Termín pro zaslání vyjádření: 20.03.2019
Text oznámení: STC021K_oznameni.zip (6517 kB) - 25.04.2019 10:07:20
Informace o oznámení: STC021K_infOznam.pdf (271 kB) - 28.02.2019 08:26:45
Informace o závěru zjišťovacího řízení: STC021K_infZjistovaci.pdf (265 kB) - 25.04.2019 10:07:30
Závěr zjišťovacího řízení: STC021K_zjistovaci.zip (803 kB) - 25.04.2019 09:40:08
Posouzení Natura 2000: Ne
Posuzovatel SEA:
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce:
Návrh koncepce:
Informace o návrhu koncepce:
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání:
Zápis z veřejného projednání:
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska:
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko:
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: