Posuzování koncepcí
Kód koncepce: STC023K
Název koncepce: Program rozvoje Města Vlašimi na období 2015 – 2025 – Aktualizace č. 3
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Datum a čas posledních úprav: 22.04.2020 12:26
Předkladatel: Město Vlašim
IČO předkladatele: 00232947
Datum zveřejnění: 09.03.2020
Termín pro zaslání vyjádření: 29.03.2020
Text oznámení: STC023K_oznameni.pdf (929 kB) - 09.03.2020 13:37:08
Informace o oznámení: STC023K_infOznam.pdf (254 kB) - 09.03.2020 13:37:08
Informace o závěru zjišťovacího řízení: STC023K_infZjistovaci.pdf (633 kB) - 07.04.2020 12:27:04
Závěr zjišťovacího řízení: STC023K_zjistovaci.pdf (633 kB) - 22.04.2020 12:26:26
Posouzení Natura 2000: Ne
Posuzovatel SEA:
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce:
Návrh koncepce:
Informace o návrhu koncepce:
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání:
Zápis z veřejného projednání:
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska:
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko:
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: