Posuzování koncepcí
Kód koncepce: STC024K
Název koncepce: Program rozvoje Města Vlašimi na období 2015 – 2025 – Aktualizace č. 4
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Datum a čas posledních úprav: 24.09.2020 08:40
Předkladatel: Město Vlašim
IČO předkladatele: 00232947
Datum zveřejnění: 20.08.2020
Termín pro zaslání vyjádření: 09.09.2020
Text oznámení: STC024K_oznameni.docx (295 kB) - 20.08.2020 08:26:32
Informace o oznámení: STC024K_infOznam.pdf (358 kB) - 20.08.2020 08:26:32
Informace o závěru zjišťovacího řízení: STC024K_infZjistovaci.pdf (633 kB) - 24.09.2020 08:40:42
Závěr zjišťovacího řízení: STC024K_zjistovaci.pdf (633 kB) - 24.09.2020 08:40:42
Posouzení Natura 2000: Ne
Posuzovatel SEA:
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce:
Návrh koncepce:
Informace o návrhu koncepce:
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání:
Zápis z veřejného projednání:
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska:
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko:
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: