Posuzování koncepcí
Kód koncepce: STC025K
Název koncepce: Plán udržitelné městské mobility Statutárního města Mladá Boleslav
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Datum a čas posledních úprav: 06.11.2020 11:21
Předkladatel: Statutární město Mladá Boleslav
IČO předkladatele: 00238295
Datum zveřejnění: 15.10.2020
Termín pro zaslání vyjádření: 03.11.2020
Text oznámení: STC025K_oznameni.zip (48103 kB) - 15.10.2020 11:08:04
Informace o oznámení: STC025K_infOznam.pdf (442 kB) - 15.10.2020 11:08:04
Informace o závěru zjišťovacího řízení: STC025K_infZjistovaci.pdf (749 kB) - 06.11.2020 11:21:39
Závěr zjišťovacího řízení: STC025K_zjistovaci.pdf (749 kB) - 06.11.2020 11:21:39
Posouzení Natura 2000: Ne
Posuzovatel SEA:
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce:
Návrh koncepce:
Informace o návrhu koncepce:
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání:
Zápis z veřejného projednání:
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska:
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko:
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: